Home » Wie zijn wij

De Eerste Culemborgse Kanarie en Exoten Vereniging is opgericht in 1947.  

De ECKEV is een gezellige kleinschalige vogelvereniging voor Culemborg en omstreken. Iedereen die thuis vogeltjes kweek, of het nu in broedkooien is of in een gezellige volière, kan lid van deze vereniging worden.

De vereniging is per 1 januari 2017 aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelhouders (NBvV).
Leden ontvangen maandelijks het kleurrijke maandblad van de NBvV thuis.
Daarnaast ontvangen leden het eigen verenigingsblad, dat enkele malen per jaar verschijnt. Dit blad wordt geschreven vóór en dóór de leden en bevat naast verenigingsnieuws ook kweekverslagen en technische informatie.

De vereniging komt in het winterseizoen gemiddeld éénmaal per maand bij elkaar. Op deze avonden worden onderlinge ervaringen uitgewisseld of vertelt een deskundige iets over zijn specialisme. Daarnaast kunnen de leden via de vereniging vaste voetringen bestellen, die het sluitende bewijs zijn dat u de vogels zelf heeft gekweekt (o.a. van belang voor de z.g.n. wildzang en de vogels die onder de bepalingen van CITES vallen). Met deze ringen kunnen ze ook aan de tentoonstelling deelnemen die ieder jaar in november plaatsvindt.

Wanneer de R in de maand is, wordt er 1 x per maand een gezellige KLAVERJAS-JOKER kaartavond georganiseerd die toegankelijk is voor alle leden, hun huisgenoten of introducees. 

In december is er altijd een gezellige feestavond waar alle behaalde prijzen aan de kwekers worden uitgereikt. Tevens worden er op de feestavond een aantal rondes bingo gespeeld met vele mooie prijzen.