Home » Agenda

DATUMS ECKEV 2019

Zaterdag 26 januari          kaarten

Woensdag 13 februari     bestuursvergadering bij Gerda Aantjes

Zaterdag 23 februari        kaarten

Dinsdag 26 februari           jaarvergadering

Zaterdag 23 maart             kaarten

Woensdag 3 april                bestuursvergadering bij Henk van Valkenburg vervalt!!!

Dinsdag 9 april                     lezing en vergadering vervalt en wordt verplaatst naar 3 september!!!

Zaterdag 20 april                 kaartmarathon van 14.00 tot 22.00 uur

Woensdag 28 augustus     bestuursvergadering bij Harry van der Heijden

Dinsdag 3 september           lezing

Zaterdag 21 september      kaarten

Woensdag 25 september    bestuursvergadering bij John v.d. Biezen - (definitief draaiboek TT)

Dinsdag 8 oktober               ledenvergadering - inleveren inschrijfformulieren TT

Zaterdag 19 oktober          kaarten

Donderdag 31 oktober     opbouwen TT - inbrengen vogels

Vrijdag 1 november             keuren van de TT vogels - 22.00 uur opening show

Zaterdag 2 november         show van 10.00 tot 17.00 uur

Zondag 3 november             show van 10.00 tot 14.00 uur - afhalen vogels - opruimen zaal

Zaterdag 16 november       kaarten

Woensdag 11 december      bestuursvergadering bij Els v.d. Heuvel

Zaterdag 14 december        prijsuitreiking - bingo