vogelvereniging eckev

 

Het doek is gevallen…

In 1947 is door een aantal fanatieke kanariekwekers de vereniging E.C.K.E.V. opgericht. Nu, eind 2019, is in een tweetal speciaal daarvoor uitgeschreven vergaderingen gestemd en het besluit genomen om de vereniging per 31 december 2019 op te heffen. De vergrijzing heeft ook bij onze vereniging toegeslagen en met name in het bestuur. De leeftijd, gezondheidsredenen of het niet meer houden van vogeltjes en het daarmee gepaard gaande animo, is het bestuur parten gaan spelen. Vanuit de leden was er geen animo om het bestuur te verfrissen, vandaar dat we met zijn allen, in goede harmonie, in de vergadering van 18 september jl. tot dit besluit zijn gekomen. Het houden, kweken en tentoonstellen van vogeltjes is een uitstervende hobby lijkt. Ook in onze vereniging is de gemiddelde leeftijd gestegen en is “jonge aanwas” al enkele jaren niet meer aan de orde. Niet alleen onze vereniging, maar vele andere verenigingen hebben met hetzelfde fenomeen te maken. Een mooie hobby die door de jeugd weinig of niet wordt opgepakt dreigt te gaan verdwijnen. Ook de regelgeving wat betreft “Dierenwelzijn” maakt het er niet makkelijker op.

Het bestuur is inmiddels druk doende om alle handelingen te verrichten die nodig zijn om op juiste wijze onze vereniging op te heffen. De statuten zullen daarbij gevolgd worden.

In de vergaderingen zijn we tot de conclusie gekomen dat we het met zijn allen jammer vinden dat het doek is gevallen. Maar we zijn het er ook met zijn allen over eens dat deze beslissing onontkoombaar was en is genomen.

Ik wil iedereen, zowel leden als bestuursleden, bedanken voor de gezellige en sportieve jaren die we samen hebben beleefd. Ik kijk terug op vele fijne tentoonstellingen, gezellige kaart- en bingoavonden. De ledenvergaderingen met daarbij alles wat ter tafel kwam. Het ware mooie jaren!!!

Ik wens u alle goeds en wellicht zien we elkaar nog op tentoonstellingen bij andere verenigingen.

H. van Valkenburg